Starszy inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113538

Warunki pracy

Bariery architektoniczne: brak wind i pojazdów. Szerokość ciągów komunikacyjnych nie zawsze umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Organizacja, koordynacja i realizacja kontroli pracy powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i zapewnienia dobrostanu zwierząt przy uboju, w tym przygotowywanie projektów programów kontroli i innej dokumentacji kontrolnej.
 • Realizacja działań w zakresie nadzoru nad nadawaniem przez powiatowych lekarzy weterynarii województwa świętokrzyskiego uprawnień do wysyłki żywności pochodzenia zwierzęcego do krajów trzecich. Weryfikacja certyfikacji weterynaryjnej w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego, wraz z prowadzeniem wymaganej ewidencji.
 • Działania w zakresie organizowania, koordynacji i kontroli badań monitoringowych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych na obszarze województwa świętokrzyskiego.
 • Działania w zakresie kontroli i weryfikacji zatwierdzania i rejestracji przez organa Inspekcję Weterynaryjną podmiotów w sektorze żywności pochodzenia zwierzęcego .
 • Działania w zakresie kontroli prowadzenia rejestrów podmiotów nadzorowanych przez organa Inspekcji Weterynaryjnej województwa świętokrzyskiego w sektorze żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Realizacja szkoleń w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Przygotowywanie projektów analiz i sprawozdań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa żywnościowego, krajowych i Wspólnot Europejskich.
 • Dobra znajomość stosowanych przez Inspekcję procedur w tym systemu zarządzania jakością.
 • Znajomość obsługi komutera.
 • Znajomość systemów informatycznych używanych przez Inspekcję.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie właściwości stanowiska pracy.
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego.
 • Szkolenia dotyczące zagadnień merytorycznych oraz sposobów przeprowadzania kontroli i postepowań administracyjnych.
 • Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL