Specjalista

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113607

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu oraz na terenie innych nieruchomości należących lub będących w użytkowaniu przez ŚUW w Kielcach, II piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedstawia wnioski zmierzające do ich usunięcia
 • sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
 • organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne (ogólne) z zakresu BHP dla nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu
 • ocenia pod względem BHP plany inwestycyjne i modernizacyjne oraz uczestniczy w odbiorze technicznym obiektów, urządzeń i stanowisk pracy
 • uczestniczy w konsultacjach w zakresie BHP, w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ŚUW i innych zespołach zajmujących się problematyką BHP, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy oraz doradza pracodawcy w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP
 • uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyny i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • Znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu bhp
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL

  Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL