Podinspektor ds. rozliczeń podatku vat i ewidencji środków trwałych

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Podinspektor ds. rozliczeń podatku vat i ewidencji środków trwałych
Miejsce pracy: Daleszyce
Numer: StPr/21/3027
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1) rozliczanie podatku VAT naliczonego i należnego oraz sporządzanie deklaracji VAT,2) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT dla celów rozliczenia podatku VAT dotyczącego Urzędu, 3) sporządzanie skonsolidowanych deklaracji VAT -7,4) Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmującego informacje z jednostek organizacyjnych gminy, 5) prowadzenie ewidencji, aktualizacji, wyceny oraz umorzeń środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,6) sporządzanie sprawozdawczości GUS według ewidencji środków trwałych,7) załatwianie innych spraw służbowych doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: ekonomiczne


Wymagania inne:

Wymagania w stosunku do kandydata: 1) Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie,- wykształcenie wyższe ekonomiczne, - staż pracy - minimum 1 rok pracy na stanowisku księgowo-finansowym,- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,- znajomość przepisów prawnych dotyczących zagadnień polityki finansowej oraz umiejętność ich interpretacji i praktycznego zastosowania, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- nieposzlakowana opinia,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.2)Wymagania dodatkowe:1. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych związanych z bieżącym rozliczaniem podatku VAT.2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, ustaw o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych,o podatku od towarów i usług, o pracownikach samorządowych, zasad inwentaryzacji, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie spraw finansowych.3. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej oraz umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań.4. Biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej, preferowany program PUMA.5. Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina.6. Dyspozycyjność.7. Umiejętność budowania relacji i pracy w zespole. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1) rozliczanie podatku VAT naliczonego i należnego oraz sporządzanie deklaracji VAT,2) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT dla celów rozliczenia podatku VAT dotyczącego Urzędu, 3) sporządzanie skonsolidowanych deklaracji VAT -7,4) Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmującego informacje z jednostek organizacyjnych gminy, 5) prowadzenie ewidencji, aktualizacji, wyceny oraz umorzeń środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,6) sporządzanie sprawozdawczości GUS według ewidencji środków trwałych,7) załatwianie innych spraw służbowych doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego.Warunki pracy na oferowanym stanowisku: Praca przy komputerze, praca w terenie.Dodatkowe informacje:- informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub tel. 041 317 16 93,- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,- lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 24 listopada 2021 r. od godz. 9:00.

Miejsce pracy:

Daleszyce


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w KielcachDo Twoich głównych zadań będzie należało: sprawna i profesjonalna obsługa klientów kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów dbanie o zgodność jakościową oraz ilościową towaru z zamówieniem odpowiednie pakowanie...

Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

rozładunki samochodów z wyrobami hutniczymi, kontrola i badanie dostaw pod względem zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją, układanie wyrobów hutniczych w regałach, przygotowanie, konfekcjonowanie oraz prawidłowe oznaczenie...

Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Trenkwalder