Kupiec

Kim jesteśmy?

 • 90 krajów świata
 • 2 500 nowoczesnych zakładów
 • 32,6 mld CHF sprzedaży netto
 • 115 000 pracowników na świecie
 
Kupiec
Lokalizacja: Małogoszcz
Czym będziesz się zajmować?
 • Organizowanie postępowań ofertowych i wybór dostawców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wewnętrznymi regulacjami i założeniami, 
 • Przygotowywanie umów zakupowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 • Ścisła współpraca z klientem wewnętrznym w zakresie planowania dostaw,
 • Bieżące śledzenie potrzeb jednostek organizacyjnych Lafarge,
 • Monitoring rynku dostawców (właściwa selekcja, kwalifikacja i ocena dostawców)
 • Prowadzenie wybranych projektów zakupowych zwiększających efektywność transakcyjną,
 • Wystawianie zamówień zakupu oraz koordynowanie dostaw (terminowa realizacja zamówień)
 • Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w zakresie realizacji zamówień
 • Nadzór nad warunkami zamówień oraz umów.
 • Przygotowywanie raportów i analiz zakupowych, 
 • Przestrzeganie Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie.
Co zyskasz?
 • umowę o pracę, opiekę medyczną Medicover
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • pracę w wyjątkowym, innowacyjnym miejscu
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę w miejscu, gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Min. 2 lata doświadczenie w pracy na stanowisku Specjalista ds. Zakupów (lub na pokrewnym stanowisku wymagającym odpowiedzialności za zadania zakupowe)
 • Min. 2 lata pracy w Dziale Zakupów (lub pokrewne związane z aktywnością zakupową)
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane) lub ekonomiczne,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Zdolność analitycznego i strategicznego myślenia,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i w zmieniającym się otoczeniu,
 • Umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy,
 • Odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji oraz umiejętność negocjowania
 • Wysoka etyka w biznesie,
 • Obsługa pakietu Microsoft Office,
 • Prawo jazdy kat B.
 • Mile widziana znajomość platform zakupowych, e-procurement, systemów klasy ERP (SAP),
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

Staż w firmie Imperium Piękna Program stażu do zapoznania w pokoju 47 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Staż w ramach projektu PO WER, w ramach którego mogą zostać skierowane osoby młode w wieku od 18...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Jeśli: Posiadasz uprawnienia UDT oraz doświadczenie w kierowaniu wózkiem widłowym Chcesz pracować w jednej z największych firm logistycznych w Polsce Jesteś sumienny i odpowiedzialny Zapraszamy do pracy w PEKAES!

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: PEKAES Sp. z o.o.