Inspektor

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120362

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza szkolenia wstępne instruktażowe BHP pracowników Urzędu
 • Monitoruje badania profilaktyczne pracowników Urzędu, wystawia skierowania na badania okresowe i inne
 • Weryfikuje wnioski w sprawach zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Przygotowuje projekty aktów wewnętrznych dotyczących BHP
 • Monitoruje stan zaopatrzenia apteczek pierwszej pomocy
 • Przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz do roku okresowe analizy stanu BHP
 • Sporządza dokumentację wypadkową
 • Wystawia skierowania na badania okresowe pracowników we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, w tym prowadzi rejestr wystawionych skierowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.