Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 126536

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych, prowadzenie samochodu służbowego, kontakt z podmiotami zewnętrznymi.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych wprowadzanych do obrotu wyrobów budowalnych oraz pobieranie próbek wyrobów budowlanych,
 • Prowadzenie postępowań admnistracyjnych w I instancji w sprawach wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawy o wyrobach budowlanych, w sprawach nakładania kar pieniężnych oraz postępowaniań egzekucyjnych w administracji,
 • Sporządzenie projektów pism, decyzji, postanowień, opinii dla organów celnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonych czynności i postepowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administrayjnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność, teminowość i odporność na stres,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń burowych,
 • Prawo jazdy kat. B i doświaczenie w prowadzeniu samochodu,
 • Komunikatywność i umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Sumienność, staranność i samodzielność w działaniu,
 • Znajomość języja angielskiego w zakresie słownictwa technicznego,
 • uprawnienia budowlane.
APLIKUJ TERAZ

wg. wniosku Wymagania inne: Wykształcenie min. średnie, możliwość przyuczenia, prawo jazdy kat B.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrz, Doradztwo techniczne, Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej. Umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, Komputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie Outlook i...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: BEL-POL