Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113569

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro II, praca przy komputerze powyżej 4
godzin dziennie. Kontakty z: pracownikami urzędu, kandydatami ubiegającymi się o pracę, emerytami, rencistami- byłymi pracownikami ŚUW, pracownikami biur podróży, ośrodków kulturalnych, przedsiębiorstwami transportowymi i firmami handlowymi.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów, rencistów- byłych pracowników Urzędu
 • prowadzi sprawy związane z organizowaniem i przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska pracy w ŚUW zarówno w służbie cywilnej, jak też poza służbą cywilną
 • prowadzi sprawy związane z rozliczaniem czasu pracy pracowników Urzędu
 • prowadzi sprawy związane z organizacją staży dla osób bezrobotnych
 • prowadzi sprawy związane z organizowaniem praktyk studenckich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL

  Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL