Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 98691

Warunki pracy

praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro V, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, kontakt z klientem zewnętrznym, kontakty z: jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami nadrzędnymi (np. Ministerstwo Finansów).


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • opracowuje i uaktualnia roczne i wieloletnie plany finansowe na wydatki obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • prowadzi ewidencję w zakresie obrotów i stanu środków finansowych, w tym opracowuje analizy i sprawozdania z wydatkowania środków finansowych
 • prowadzi kontrole wykorzystania dotacji przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym
 • prowadzi dokumentację i rozliczenia dot. pojazdów będących w dyspozycji Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Co daje wolontariat? Uczestnictwo w ciekawych i ambitnych projektach Możliwość rozwoju kariery zawodowej, gdyż nauczysz się m.in. komunikacji interpersonalnej, pozyskiwania sponsorów, rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami i sobą w...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Fundacja Mam Marzenie

  SORTOWANIE, PAKOWANIE,UKŁADANIĘ Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Język: ukraiński, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach