Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87639

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty z przedstawicielami powiatów, gmin, służb zespolonych i niezespolonych, operatorami IK, MSWiA, Ministerstwem Energii, Urzędem Marszałkowskim, ABW, przedsiębiorstwem ciepłowniczym, RCB, Ministerstwem Rozwoju. 


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze w budynku A.

Zakres zadań

 • organizuje i nadzoruje wykonanie zadań w województwie z zakresu ochrony Infrastruktury Krytycznej (IK)
 • opracowuje, aktualizuje oraz wdraża plan działań ograniczający zużycie i obrót paliw w województwie
 • uzgadnia plany wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła i ich aktualizacji, opracowane przez operatorów oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło
 • prowadzi monitoring i analizę zagrożeń oraz możliwości wystąpienia zjawisk negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa w województwie
 • prowadzi aktualizację wykazów pacjentów inwazyjnych wentylowanych, wymagających stałego wspomagania respiratorem oraz pacjentów nieinwazyjnych wentylowanych, wymagających okresowej pracy respiratora w sytuacjach długotrwałego braku energii elektrycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy: o zarządzaniu kryzysowym; prawo energetyczne; o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Wyjazdy z Wrocławia (baza wypadowa) aktualne uprawnienia, cyfrową kartę kierowcy, świadectwo kwalifikacji badania: lekarskie i psychologiczne cechy takie jak uczciwość oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki doświadczenie ...ale nie jest...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

  Główne zadania: zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej Wymagania: wykształcenie średnie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: CENTROSTAL S.A. Kielce