Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 110321

Warunki pracy

Budynek urzędu częściowo dopasowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek wyposażony w windę i poręcze z pochwytami przy schodach. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.


Warunki pracy: zadania wykonywane w znacznej części poza siedzibą - kontrole podmiotów nadzorowanych. Pracownik narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia komunikacyjne.


Praca może być wykonywana również w porze nocnej i poza godzinami urzędowania.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole sanitarno – weterynaryjne zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • kontroluje spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz zajmujące się pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka, ryb
 • Prowadzi kontrole podmiotów produkujących, stosujących i wprowadzających do obrotu pasze i karmę dla zwierząt
 • prowadzi kontrole podmiotów zbierających, transportujących, przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość prawa weterynaryjnego w obszarze bezpieczeństwa zywności
 • znajomość przepisów prawa w obszarze pasz i utylizacji
 • znajomośc zasada postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny pracy wsparcie edukacyjne - dofinansowanie do udziału w...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.